Två upplagor

Jag har studerat två varianter av sagan. Den ena varianten, nedtecknad av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens är den första som skrevs ner och den hette ursprungligen Svenska folk-sagor och äfventyr.

Den andra upplagan gavs ut av Barnbiblioteket saga. Svenska folksagor var den första volym som förlaget gav ut. Den kom ut 1899. Berg har utgått från en tidig utgåva av Hyltén-Cavallius Svenska folk-sagor och äfventyr. Berg har moderniserat språket diktat till och vid behov censurerat framställningen. Genom att studera tillägg och detaljer kom jag fram till att Fridtjuv Bergs saga var mer pedagogisk och karaktärerna blev mer psykologiskt trovärdiga. Texten blev också mer litterariserad när Berg förde in både dialog och psykologisk trovärdighet. Forskarna Georg Stephens och Hyltén-Cavallius ville framstå som goda forskare och försökte därför återskapa en medeltida stil som de trodde att sagan ursprungligen hade haft. Hur sagan berättades i den muntliga traditionen är svårt att bilda sig en uppfattning om eftersom Hyltén-Cavallius förstörde handskrifterna varefter att materialet trycktes.