Prins Hatt

Sagan finns i både sago- samlingar som riktar sig till barn och vuxenorienterade samlingar.
De har gemensamma huvuddrag, det är små detaljer som skiljer dem åt. Motiv som liknar Amor och Psyke återfinns också i andra delar av Europa.

Några sagor som bär drag av Amor och Psyke till exempel Grodprinsen, Den halte hunden, Ulf-Prinsen och Skönheten och djuret/odjuret. I första utgåvan av Hyltén-Cavallius finns det också rubrik under vilken de tre svenska varianterna är placerade. Under rubriken Jungfrun såg sin käresta vid ljus finns förutom Prins Hatt under jorden också Den halte hunden och Ulf-Prinsen. Skönheten och djuret finns återgiven i en fransk barnbok från 1787.