Amor och psyke


Prins Hatt under jorden är en svensk folksaga - en svensk variant på teman som finns i den romerska myten Amor
och Psyke.

Amor och Psyke finns återgiven i Apulejus (omkr 125-180 e.kr) bok Den gyllene åsnan. Boken är skriven i jagform med flera inbakade novellavsnitt. Amor och Psyke är en av dessa noveller. Amor och Psyke befinner sig i ett gränslandet mellan saga och myt.

Trots vissa sagoinslag är gudarna ett viktigt inslag i berättelsen. Anledningen till att Psyke inte får se Amor är att han är en gud. Gudagestalterna spelar överhuvudtaget en stor roll i själva berättelsen. Den romerska mytologin har allt för stor betydelse och även om motivet existerat tidigare är det svårt att tänka bort de mytologiska motiven i slutet av sagan.


Amor och Psyke fritt efter Tobias Sergels skulptur på Nationalmuseum.