Under höst terminen 2002 skrev jag B-uppsats i Litteraturvetenskap på Stockholms Universitet. Den här sidan innehåller delar av uppsatsen. Hela uppsatsen kommer jag inte att ha med eftersom den inte lämpar sig för publicering på en hemsida.